Disclaimer

Disclaimer


Woonhuis taxatie
Bedrijfspand taxatie
Expertise op maat

De op deze website getoonde informatie wordt door Van Iperen Vastgoedtaxatie & vastgoedmanagement met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Van Iperen Vastgoedtaxatie & vastgoedmanagement verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Van Iperen Vastgoedtaxatie & vastgoedmanagement worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Van Iperen Vastgoedtaxatie & vastgoedmanagement aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Van Iperen Vastgoedtaxatie & vastgoedmanagement aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden getoond op de website van Van Iperen Vastgoedtaxatie & vastgoedmanagementadvies.

Hoewel Van Iperen Vastgoedtaxatie & vastgoedmanagement alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Van Iperen Vastgoedtaxatie & vastgoedmanagement niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Van Iperen Vastgoedtaxatie & vastgoedmanagement worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Van Iperen Vastgoedtaxatie & vastgoedmanagement uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Van Iperen Vastgoedtaxatie & vastgoedmanagementadvies worden onderhouden wordt afgewezen.

Disclaimer email
De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor degene aan wie het is geadresseerd en kan vertrouwelijke en/of privacy gevoelige informatie bevatten. Als u niet de geadresseerde van dit bericht bent, is het niet toegestaan die informatie te gebruiken, te verspreiden of daaraan op enigerlei wijze bekendheid te geven. Mocht u dit bericht abusievelijk hebben ontvangen, dan verzoeken wij ons daarvan onmiddellijk in kennis te stellen en dit bericht onverwijld te vernietigen.

Van Iperen Vastgoedtaxatie & vastgoedmanagement staat niet in voor het bij de ontvanger juist en volledig overkomen van de informatie verzonden met dit bericht, noch voor hierbij overgebrachte virussen.

Wij staan voor u klaar, als u ons nodig heeft!

Maak een afspraak voor een (vrijblijvend) oriënterend gesprek via
055 5789 260 of mail ons of

Vraag een offerte aan