Expertise op Maat

Van Iperen Vastgoedtaxatie & Vastgoedmanagement

Taxaties

Alle taxateurs van Van Iperen Vastgoedtaxaties zijn gecertificeerd en geregistreerd door VastgoedCert en de Vereniging van Register Taxateurs (VRT).

Herbouwwaarde

Deze taxatie dient te worden uitgevoerd door een gecertificeerd taxateur. Onze specialisten taxeren uw bedrijfsgebouw of woning op basis van herbouwwaarde.

Verzekeringstaxaties

Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelfde locatie en naar constructie en indeling gelijkwaardig - onmiddellijk na de gebeurtenis".

Onteigening

Bij onteigening is de onteigende verzekerd van een volledige schadeloosstelling. De volledige schadeloosstelling zorgt ervoor dat een individu, wiens belang moet wijken voor het algemeen belang, hierdoor niet benadeeld wordt.

Waarom kiezen voor VIVV?


Expertise op maat
Woonhuis taxatie
Bedrijfspand taxatie

Voor de uitvoering van verschillende taxatie-disciplines bij Van Iperen Vastgoedtaxatie bent u verzekerd van expertise op maat. Van Iperen Vastgoedtaxatie is zowel een landelijk als regionaal opererend kantoor. Onze deskundige taxateurs adviseren u graag bij de waardebepaling van eengezinswoningen tot exclusieve landgoederen, zorgcomplexen en monumentale kantoorvilla’s. Tevens taxeren wij winkels, bedrijfshallen, kantoorcomplexen, bouwgronden, campings, recreatieparken en rendabele beleggingsobjecten. Kortom al het onroerend goed in de ruimste zin des woord.

Ook voor het beheer van uw vastgoedportefeuille bent u bij Van Iperen Vastgoedmanagement aan het juiste adres. Actief vastgoedmanagement zorgt ervoor dat vastgoedportefeuilles blijven aansluiten op de actuele marktvraag. wij richten ons derhalve op duurzaamheid, waardevastheid en transparantie.

Uw deskundige partner


Naast traditionele taxaties ligt de nadruk van onze taxatiepraktijk op:

  • verzekeringstaxaties
  • woz taxaties
  • onteigeningstaxaties
  • planschadetaxaties
  • Wvg-taxaties
  • inbrengwaarde exploitatieplannen
  • planschade en nadeelcompensatie
  • erfpacht en opstalrechten
  • successie, boedelscheiding en deling

De taxaties worden verricht en gerapporteerd conform internationale waarderingsstandaarden (RICS Red Book en IVS). De toepassing van deze standaarden staat garant voor een eenduidig en zorgvuldig gemotiveerd waardeoordeel.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Heeft u een taxatie nodig, of gewoon een maatwerkadvies, aarzel dan niet en neem contact op met ons.